Meghívó – 2016. februári közgyűlésre

Készült: 2015.12.26. | Írta: Kukucska István

MEGHÍVÓ:

Tisztelt Tagtársak!

Az MFTK Egyesület 2016. évben esedékes 10 éves fennállásának megünneplése és az új tisztségviselők megválasztására a Közgyűlés időpontja:

2016. február hó 19. / péntek / 12.00 óra
Helye: Mezőkövesd – Zsóry fürdő – Hajnal Hotel – Hajnal u 4.

KÖZGYŰLÉS programja:

Kérem, hogy a Közgyűlésre tekintettel minél nagyobb számban vegyetek majd részt a Rendezvényünkön.

Napirendi pontok:

12.00 óra – a Konferencia és a Közgyűlés megnyitása
Szavazóképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
Jelölő Bizottság és a Választási Bizottság tagjainak az elfogadása
Előadó: Kukucska István, az egyesület elnöke

Innen a program a határozatképesség függvényében változhat.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés egy óra várakozás eltelte után ugyanazon a helyszínen megtartásra kerül, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében.

Amennyiben 12.00 órakor nem lesz határozatképes a Közgyűlés, akkor az Alapszabályunk alapján a megismételt Közgyűlés megtartására 13.00 órától kerül sor.

13.00 órára az új Közgyűlés összehívása

13.00 – 13.05 – A halasztott Közgyűlés megnyitása, szavazóképesség megállapítása, jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása
Előadó: Kukucska István, az egyesület elnöke

Napirendi pontok ismertetése – a korábban megküldött meghívó alapján.

13.05 – 13.35 – Elnök beszámolója az eltelt tíz év és a 2015-es évegyesületi tevékenységéről.
Az Egyesület 2015. évi pénzügyi beszámolójának, mérlegének az ismertetése.
Az  Elnök javaslata a 2016. éves költségvetésre.
Előadó: Kukucska István, az egyesület elnöke

13.35 – 13.45 – A Felügyelő Bizottság beszámolója a végzett tevékenységről, javaslata az előterjesztett mérlegbeszámoló elfogadásáról.
A pénzügyi mérlegbeszámoló és a költségvetési terv elfogadása
Előadó: Kárpáti Zoltán, a felügyelő bizottság elnöke

13.45 – 13.50 – Az Etikai Bizottság beszámolója a végzett tevékenységről
Az etikai beszámoló elfogadása.
Előadó: Richter Tibor, az Etikai bizottság elnöke

13.50 – 14.00 – Az Egyesület Alapszabályának a módosítása.
Minden egyesületi tag részére interneten előzetesen megküldésre kerül a módosítandó Alapszabály. /az Alapszabály tartalmazza a 2017. január 01-től esedékes Tagdíjak mértékét /
A módosított Alapszabály elfogadása.
Előadó: Kukucska István, az egyesület elnöke

14.00 – 14.10 – A jelenlegi elnökségi és bizottsági tagok lemondása és új tisztségviselők választása.
Előterjesztő: Kukucska István, az egyesület elnöke
Szarka Sándor jelölő bizottság elnöke

14.10 – 14.50 – Szünet és közben a Tisztségviselők és Bizottsági tagok megválasztása titkos szavazással.

14.50 – 15.05 – A Tisztségviselő választás eredmény hirdetése
Előterjesztő: Szarka Sándor – a választási bizottság elnöke

15.05 – 15.20 – Az új Elnökségi és Bizottsági  tisztségviselők bemutatása.
Előterjesztő: Az újonnan megválasztásra kerülő elnök

15.20 – 15.35 – Egyebek
Az Egyesület 2016. évi tervezet programjának az ismertetése / előre megküldésre kerül /
Egyéb információk
Előterjesztő: Az újonnan megválasztásra kerülő elnök

15.35 – Közgyűlés zárása
Előterjesztő: Az újonnan megválasztásra kerülő elnök

Tájékoztatás!  
Amennyiben az egyesületi tag jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság / Kft, Bt stb. / és a Közgyűlésen nem a vállalkozás törvényes képviselője / elsőszámú vezetője / vesz részt, akkor a résztvevő tagnak meghatalmazással kell rendelkeznie, amit a Közgyűlés megkezdése előtt le kell adnia.
Figyelem!
A nyilatkozat hiányában a tagtárs szavazati joggal nem rendelkezik.

Nyíregyháza, 2015. december hó 13.

Kukucska István
egyesület elnöke