Közgyűlés Nyíregyházán 2015. május 5-én

Készült: 2015.03.24. | Írta: Kukucska István

Tisztelt Tagtársak!

Az MFTK Egyesület éves programterve alapján a 2015. évi Közgyűlésének időpontja:

2015. május hó 05. / kedd / 08.30 óra

Helye: Nyíregyháza, Sóstói u 30/b – Nyíregyházi Főiskola – Bessenyei Hotel különterme.

KÖZGYŰLÉS programja:

Kérem, hogy a Közgyűlésre tekintettel minél nagyobb számban vegyetek majd részt a Rendezvényünkön.

Jelentkezés:

A mellékelt jelentkezési lapon, minél előbb, de legkésőbb 2015. április 28-ig.

Napirendi pontok:

08.30 óra  –  a Konferencia és a Közgyűlés megnyitása
Szavazóképesség megállapítása, jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása
Jelölő Bizottság tagjainak megszavazása
Előadó: Kukucska István, az egyesület elnöke

Innen a program a határozatképesség függvényében változhat.

Amennyiben nem lesz határozatképes a Közgyűlés, akkor az Alapszabályunk alapján az ismételt Közgyűlés megtartására 09.40 órától kerül sor.

Szavazat képtelenség esetén a kiegészítő időben program:

08.40 – 09.40
A munkavédelem szakterületet érintő szervezeti változások, az aktuális munkavédelmet érintő változások
Előadó: Mandrik István, az egyesület elnökhelyettese

09.40 órára az új Közgyűlés összehívása

További program:

09.40 –  09.50
A halasztott Közgyűlés megnyitása, szavazóképesség megállapítása, újra jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása
Előadó: Kukucska István, az egyesület elnöke

09.50  – 10.15
Az Elnök beszámolója az eltelt 2014-es év egyesületi tevékenységéről
Előadó: Kukucska István, az egyesület elnöke

10.15 – 10.20
Az Egyesület 2013. évi pénzügyi beszámolójának az előterjesztése és elfogadása
Előadó: Kukucska István, az egyesület elnöke

10.20  – 10.30
A Felügyelő Bizottság beszámolója a végzett tevékenységről
Előadó: a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja

10.30 – 10.35
Az Etikai Bizottság beszámolója a végzett tevékenységről
Előadó: Richter Tibor, az Etikai bizottság elnöke

10.35 – 10.40
Egyebek
Előadó: Kukucska István, az egyesület elnöke
a.,  a választási bizottság megszavazása
b., Új elnökségi tag választása Takács László volt elnökségi tag helyett
Előadó: Választási és a szavazatszedő bizottság elnöke

10.40 – 10.55
Többes jelölés miatt titkos szavazás lebonyolítása és SZÜNET

10.55 – 11.00
A Választási eredmény megállapítása
Előadó: Kukucska István, az egyesület elnöke

11.00 – 12.00
TvMI – Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – a TvMI – Tűzterjedés és a kiürítés  alapvető változásai a tv-i szakemberek számára.
Előadó: Schieszl Károly – tűzvédelmi szaktanácsadó

12.00 –  Közgyűlés és Konferencia zárása, Ebéd

Tájékoztatás! 
Amennyiben az egyesületi tag jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság / Kft, Bt stb. / és a Közgyűlésen nem a vállalkozás törvényes képviselője / elsőszámú vezetője / vesz részt, akkor a résztvevő tagnak meghatalmazással kell rendelkeznie, amit a Közgyűlés megkezdése előtt le kell adnia.

Figyelem!  a nyilatkozat hiányában a tagtárs szavazati joggal nem rendelkezik.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 1 óra várakozás eltelte után – a fenti időpontban – ugyanazon a helyszínen megtartásra kerül, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében.

Nyíregyháza, 2015. március hó 24.

Kukucska István
az egyesület elnöke